Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/skydive/public_html/news-inc.php on line 27

2008-04-02EGZAMINY na ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI

Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji;

Szkoła Spadochronowa SKYDIVE.PL oraganizuje szkolenie dodatkowe do ŚK, które bedzie obejmowało:
- szkolenie praktyczne z zakresu układania czasz spadochronów głównych
- szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu określania miejsca zrzutu
- szkolenie teoretyczne z "Prawa i Przepisów Lotniczych", "Meteorologii" oraz "Ograniczeń i morzliwości człowieka"

Szkolnie rozpoczyna się w piatek 11 kwietnia o godzinie 9.00 od kursu układania czasz głownych

W sobotę 12 kwietnia o godzinie 9.00 rozpocznie się Egzamin Państwowy na ŚK.

Wymagania:
- minimum 50 skoków
- odpis lub uwierzytelniona kserokopia świadectwa szkolnego
- zaświadczenie o ukończeniu teoretycznego i praktycznego szkolenie lotniczego
- właściwe badania lekarskie
- zdjecie (jeżlei kandydat ubiega si epierwszy raz o ŚK)
- zaświadczenie o niekaralności
- dowód wniesienia opłaty lotniczej za egazmin teoretyczny i praktyczny

Opłatę należy wnieść

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa

Nr konta : 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 - za wydanie ŚK
Nr konta : 49 1130 1017 0019 9407 5120 0002 - za egazminy

Dokonując wpłaty nalezy w tytule podać jakiego egzaminu dotyczy opłata (teoretyczny / praktyczny) oraz imię i nazwisko zgłaszającego sie na egzamin.
Wysokość opłaty lotniczej to 40 zł / egzamin teoretyczny i 40 zł / egazmin praktyczny

Wiecej Informacji pisać lub dzwonić do Mahooltza.Starsze aktualności

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007