Zakup skoku tandemowego dla siebie i na prezent

REJESTRACJA NA SZKOLENIE AFF

Krok 2 Dane uczestnika
Krok 3 Dane uzupełniające
Krok 4 Podsumowanie rejestracji
Krok 5 Forma płatności i dane do faktury

Krok 1 - wybór rodzaju i terminu szkolenia

Szkolenie STANDARD - 4400.00 PLN

Szkolenie AFF to kompleksowy kurs, na którym zapoznasz się z zasadami skoku oraz obowiązującymi procedurami we wszystkich jego etapach.

Data szkolenia:

Kurs teoretyczny prowadzimy w piątki (weekendu, w którym odbywa się szkolenie), zaś w sobotę i niedzielę ćwiczymy skoki.

Przed rozpoczęciem rejestracji zapoznaj się z warunkami ubezpieczeń!
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

X