Szkolenie AFF - teoria

Szkolenie teoretyczne AFF

Szkolenie teoretyczne AFF przewiduje 8 godz. wykładów i ćwiczeń.

Pierwszą część szkolenia AFF rozpoczynamy w każdy piątek ok. godz. 19.00 i kontynuujemy w sobotę od godziny 9.00
Szkolenie teoretyczne omawia zasady bezpieczeństwa skoku spadochronowego, budowę spadochronu oraz jego zabezpieczenia, technikę skoku AFF, sterowanie spadochronem i lądowanie oraz sytuacje awaryjne. Prezentowane są materiały wideo i wykonywane ćwiczenia naziemne.

Nauczymy Cię:

  • Stabilnej pozycji, w której możemy bezpiecznie otwierać spadochron.
  • Kontroli wysokości podczas swobodnego spadania, tak abyście otwierali spadochron na prawidłowej wysokości.
  • Wykonywania kontrolowanych obrotów, tak aby zmieniać kierunek podczas swobodnego spadania.
  • Techniki szybkiego przemieszczania się w wybranym przez siebie kierunku.
  • Pozycji niestabilnych oraz powrotu z nich do układu stabilnego.
  • Prawidłowego manewrowania spadochronem.
  • Bezpiecznego lądowania w wyznaczonej strefie.
  • Znajomości sytuacji awaryjnych oraz prawidłowego sposobu postępowania i uruchamiania spadochronu zapasowego.

 Szkolenie teoretyczne kursu spadochronowego AFF kończy się testem, po którym rozpoczynamy szkolenie praktyczne AFF.